Projekty a turnaje

Športom za duševné zdravie detí

najlepší projekt na tému „Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže“ za rok 2011, vyhodnotený
Radou vlády SR pre prevenciu kriminality

Ciele

 • - rozvoj a popularizácia športu medzi školákmi
 • - vedenie detí k pravidelnému športovaniu a súťaženiu
 • - naučiť žiakov vyrovnať sa s pocitom úspechu aj neúspechu
Čítať viac

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 • - kategórie žiakov od 6 do 15 rokov
 • - Bratislava a okolie
 • - tisícky zapojených detí z takmer 30 základných škôl

TURNAJE

 • - vybíjaná
 • - minihádzaná
 • - hádzaná
 • - možnosť ďalšieho športového rozvoja v klube ŠKP Bratislava
 • - tradícia od roku 2005

Bratislava Handball memory

Nový projekt

 • - turnaje v rôznych hádzanárských kategóriach
 • - na počesť zosnulých osobností bratislavskej hádzanej
 • - pomenovanie ocenení podľa najvýznamnejších bývalých hádzanárov
Čítať viac

Turnaje

podujatia pod záštitou Bratislava Handball Memory

 • - Memoriál Janka Budinského turnaj žiakov
 • - Memoriál Zuzky Palmovej turnaj žiačok
 • - Elteso Cupturnaj dorastencov
 • - Antalis Cup turnaj dorasteniek
 • - AirConsulting Cup turnaj mužov

Osobnosti

 • - Ladislav Gross
 • - Ján Budinský
 • - Zoltán Végh
 • - František Bako
 • - Emil Otřísal
 • - Jozef Kuchyňka
 • - František Bulík
 • - Ján Hlianik
 • - Zuzana Palmová
 • - Eva Salingerová

Daj 5

 • - vyzývacie zápasy školských krúžkov v minihádzanej
 • - základné školy z Bratislavy a okolia
 • - výchova detí k organizácii podujatí a kultúrnemu správaniu na športovisku
 • - príležitosť pre mladých rozhodcov

IHT

 • - turnaje od roku 2008
 • - žiacke družstvá zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska
 • - pravidelná konfrontácia so zahraničnými hádzanármi
 • - utužovanie medzinárodných vzťahov na hráčskej, trénerskej aj funkcionárskej úrovni

Hummel beach handball

 • - medzinárodný turnaj v plážovej hádzanej
 • - súčasť European Beach Handball Tour
 • - tradícia od roku 2002
 • - stovky domácich a zahraničných účastníkov
 • - bývalé aj súčasné hádzanárske hviezdy

Ďalšie aktivity

Turnaje krúžkov

 • - turnaje v minihádzanej
 • - viac ako 20 škôl z Bratislavy a okolia
 • - pravidelná komunikácia s vyučujúcimi na školách
 • - metodická, personálna a odborná pomoc pre školy
 • - výchova detí k športovaniu
 • - výber nových detí do klubu

ŠKP juniáles

 • - oficiálne ukončenie sezóny s občerstvením a zábavou
 • - slávnostné vyhodnotenie výsledkov všetkých družstiev
 • - ocenenie tímov, jednotlivcov, trénerov, funkcionárov a rodičov
 • - podpora klubového života

Vianoce s hádzanou

 • - hádzanársky maratón pre všetkých
 • - koncoročné stretnutie detí, rodičov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov
 • - vystúpenia jednotlivých družstiev s voľným zábavným programom

Bratislavský hýdzanársky ples

 • - jedinečná akcia hádzanárov z Bratislavy a okolia
 • - účasť súčasných aj bývalých hráčov a trénerov, partnerov, rodičov, funkcionárov
 • - tradícia od roku 2000
 • - atraktívne súťaže
PARTNERSKÉ ŠKOLY
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI