PROJEKTY A TURNAJE

ŠPORTOM ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

najlepší projekt na tému „Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže“ za rok 2011, vyhodnotený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality

CIELE

 • rozvoj a popularizácia športu medzi školákmi
 • vedenie detí k pravidelnému športovaniu a súťaženiu
 • rozvoj a popularizácia športu medzi školákmi
 • naučiť žiakov vyrovnať sa s pocitom úspechu aj neúspechu

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 • kategórie žiakov od 6 do 15 rokov
 • Bratislava a okolie
 • tisícky zapojených detí z takmer 30 základných škôl

TURNAJE

 • vybíjaná
 • minihádzaná
 • hádzaná
 • možnosť ďalšieho športového rozvoja v klube ŠKP Bratislava
 • tradícia od roku 2005

BRATISLAVA HANDBALL MEMORY

NOVÝ PROJEKT

 • turnaje v rôznych hádzanárskych kategóriách
 • na počesť zosnulých osobností bratislavskej hádzanej
 • pomenovanie ocenení podľa najvýznamnejších bývalých hádzanárov

TURNAJE

podujatia pod záštitou Bratislava Handball Memory

 • Memoriál Janka Budinského turnaj žiakov
 • Memoriál Zuzky Palmovej turnaj žiačok
 • Elteso Cupturnaj dorastencov
 • Antalis Cup turnaj dorasteniek
 • AirConsulting Cup turnaj mužov

OSOBNOSTI

 • Ladislav Gross
 • Ján Budinský
 • Zoltán Végh
 • František Bako
 • Emil Otřísal
 • Jozef Kuchyňka
 • František Bulík
 • Ján Hianik
 • Zuzana Palmová
 • Eva Salingerová

ŠPORTOVÉ PROJEKTY

Daj 5
DAJ 5
 • vyzývacie zápasy školských krúžkov v minihádzanej
 • základné školy z Bratislavy a okolia
 • výchova detí k organizácii podujatí a kultúrnemu správaniu na športovisku
 • príležitosť pre mladých rozhodcov
HT Tournament
IHT
 • medzinárodné turnaje od roku 2008
 • žiacke družstvá zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska
 • pravidelná konfrontácia so zahraničnými hádzanármi
 • utužovanie medzinárodných vzťahov na hráčskej, trénerskej aj funkcionárskej úrovni
HBH
HUMMEL BEACH HANDBALL
 • medzinárodný turnaj v plážovej hádzanej
 • súčasť European Beach Handball Tour
 • tradícia od roku 2002
 • stovky domácich a zahraničných účastníkov
 • bývalé aj súčasné hádzanárske hviezdy

ĎALŠIE AKTIVITY

 • turnaje v minihádzanej
 • viac ako 20 škôl z Bratislavy a okolia
 • pravidelná komunikácia s vyučujúcimi na školách
 • metodická, personálna a odborná pomoc pre školy
 • výchova detí k športovaniu
 • výber nových detí do klubu
 • turnaje v minihádzanej
 • organizácia v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej
 • prvý stupeň žiakov ZŠ
 • vyše 30 družstiev z Bratislavského kraja
 • oficiálne ukončenie sezóny s občerstvením a zábavou
 • slávnostné vyhodnotenie výsledkov všetkých družstiev
 • ocenenie tímov, jednotlivcov, trénerov, funkcionárov a rodičov
 • podpora klubového života
 • hádzanársky maratón pre všetkých
 • koncoročné stretnutie detí, rodičov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov
 • vystúpenia jednotlivých družstiev s voľným zábavným programom
 • jedinečná akcia hádzanárov z Bratislavy a okolia
 • účasť súčasných aj bývalých hráčov a trénerov, partnerov, rodičov, funkcionárov
 • tradícia od roku 2000
 • atraktívne súťaže
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
Ministerstvo
Bratislava
Petrzalka
Vlada SR
BSK
Unitop
SCPolicia
HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI
Airconsulting
Antalis
skp servis
REKLAMNÍ PARTNERI
SKP Travel
skp servis
Blackboat
Superio
Elteso
Hummel
Fishontime
Raciola
Real Shop New
Silver side
Oracle
Printia
Banner