PROJEKTY A TURNAJE

ŠPORTOM ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

najlepší projekt na tému „Šport, veda a umenie v prevencii kriminality detí a mládeže“ za rok 2011, vyhodnotený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality

CIELE

 • rozvoj a popularizácia športu medzi školákmi
 • vedenie detí k pravidelnému športovaniu a súťaženiu
 • rozvoj a popularizácia športu medzi školákmi
 • naučiť žiakov vyrovnať sa s pocitom úspechu aj neúspechu

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 • kategórie žiakov od 6 do 15 rokov
 • Bratislava a okolie
 • tisícky zapojených detí z takmer 30 základných škôl

TURNAJE

 • vybíjaná
 • minihádzaná
 • hádzaná
 • možnosť ďalšieho športového rozvoja v klube ŠKP Bratislava
 • tradícia od roku 2005

BRATISLAVA HANDBALL MEMORY

NOVÝ PROJEKT

 • turnaje v rôznych hádzanárskych kategóriách
 • na počesť zosnulých osobností bratislavskej hádzanej
 • pomenovanie ocenení podľa najvýznamnejších bývalých hádzanárov

TURNAJE

podujatia pod záštitou Bratislava Handball Memory

 • Memoriál Janka Budinského turnaj žiakov
 • Memoriál Zuzky Palmovej turnaj žiačok
 • Elteso Cupturnaj dorastencov
 • Antalis Cup turnaj dorasteniek
 • AirConsulting Cup turnaj mužov

OSOBNOSTI

 • Ladislav Gross
 • Ján Budinský
 • Zoltán Végh
 • František Bako
 • Emil Otřísal
 • Jozef Kuchyňka
 • František Bulík
 • Ján Hianik
 • Zuzana Palmová
 • Eva Salingerová

ŠPORTOVÉ PROJEKTY

Daj 5
DAJ 5
 • vyzývacie zápasy školských krúžkov v minihádzanej
 • základné školy z Bratislavy a okolia
 • výchova detí k organizácii podujatí a kultúrnemu správaniu na športovisku
 • príležitosť pre mladých rozhodcov
HT Tournament
IHT
 • medzinárodné turnaje od roku 2008
 • žiacke družstvá zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska
 • pravidelná konfrontácia so zahraničnými hádzanármi
 • utužovanie medzinárodných vzťahov na hráčskej, trénerskej aj funkcionárskej úrovni
HBH
HUMMEL BEACH HANDBALL
 • medzinárodný turnaj v plážovej hádzanej
 • súčasť European Beach Handball Tour
 • tradícia od roku 2002
 • stovky domácich a zahraničných účastníkov
 • bývalé aj súčasné hádzanárske hviezdy

ĎALŠIE AKTIVITY

 • turnaje v minihádzanej
 • viac ako 20 škôl z Bratislavy a okolia
 • pravidelná komunikácia s vyučujúcimi na školách
 • metodická, personálna a odborná pomoc pre školy
 • výchova detí k športovaniu
 • výber nových detí do klubu
 • turnaje v minihádzanej
 • organizácia v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej
 • prvý stupeň žiakov ZŠ
 • vyše 30 družstiev z Bratislavského kraja
 • oficiálne ukončenie sezóny s občerstvením a zábavou
 • slávnostné vyhodnotenie výsledkov všetkých družstiev
 • ocenenie tímov, jednotlivcov, trénerov, funkcionárov a rodičov
 • podpora klubového života
 • hádzanársky maratón pre všetkých
 • koncoročné stretnutie detí, rodičov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov
 • vystúpenia jednotlivých družstiev s voľným zábavným programom
 • jedinečná akcia hádzanárov z Bratislavy a okolia
 • účasť súčasných aj bývalých hráčov a trénerov, partnerov, rodičov, funkcionárov
 • tradícia od roku 2000
 • atraktívne súťaže
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI
Banner